Missie en Visie

Missie

Outdoor Care wil invulling geven aan de hulpvraag voor kinderen en jeugdigen met een vorm van autisme, ADHD of gedragsstoornis. Outdoor Care heeft een innovatieve manier van zorg die we voortdurend willen verbeteren naar de behoefte van het kind of jeugdige die deelneemt. Wij bieden kinderen die in sociaal isolement raken door hun beperkingen, hierdoor niet meer actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer  graag een plaats aan om actief te leren en persoonlijk te ontwikkelen. Het gezonde buitenkarakter is hierbij een extra pluspunt voor het kind zelf.

Visie

Uniek ontwikkelen

Outdoor Care geeft op unieke wijze, door middel van buitensport, een eigen invulling aan het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er zijn kinderen en jeugdigen die behoefte hebben aan uitdaging, waar een andere zorgaanbieder geen invulling meer aan kan geven. Daarnaast is er ook een belangrijke groep kinderen die juist bewust actief gestimuleerd moeten worden om fysiek iets te gaan ondernemen. Onzekerheid, angst, of een beperking kunnen barrières zijn om niet deel te nemen aan samenspel of sportieve activiteiten met als gevolg dat sociale ontwikkeling achterblijft. Door een veilige omgeving te bieden waarin kennis gemaakt wordt met bewegen, de natuur en sociale interacties in sport en spel hopen wij kinderen te stimuleren om actief deel te kunnen nemen in de maatschappij. Hierbij sterk rekening houdend met het feit dat iedere individu, hier een eigen invulling aan mag geven. Naast sociale ontwikkelingsdoelen wordt er door middel van buitensport ook gericht gewerkt aan zelfredzaamheid in dagelijkse handelingen.

 

Buitensport en ervarend leren

Door middel van buitensport zijn ontelbare praktische leersituaties te creëren om de eigenwaarde van het kind en jeugdige op verschillende gebieden positief te stimuleren. Het is een uitstekend middel om te leren omgaan met je beperking door op een „speelse” manier situaties te creëren die lijken op situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen.

Wij vinden het een belangrijk aspect dat kinderen en jeugdigen die deelnemen aan onze zorg intrinsieke motivatie opdoen om te willen leren en ontwikkelen. Buitensport en spel geven een hele goede stimulans, omdat lastige leersituaties nu leuk worden om te ondernemen.

Vertrouwen

Om de zorg en ondersteuning te bevorderen is het contact tussen begeleiding en ouders of verzorgers belangrijk. Daarom streven wij naar een heel persoonlijk contact tussen begeleiders en ouders. We zijn er ons van bewust dat buitensport wordt gezien als een sport wat bepaalde risico’s met zich mee brengt, waardoor het extra belangrijk is dat ouders vertrouwen hebben in de zorg van Outdoor Care.

Neem contact op

Welenmosweg 1
7548 RT Boekelo

053 2005055
info@outdoorcare.nl

Wilt u iemand direct aanmelden?

klik hier om direct aan te melden
Naam
Je volledige naam
Field is required!
Field is required!
E-mail
Jouw e-mailadres
Het ingevulde emailadres lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Het ingevulde emailadres lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Telefoonnummer
Jouw telefoon nummer
Het ingevulde telefoonnummer lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Het ingevulde telefoonnummer lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Onderwerp
Onderwerp
Field is required!
Field is required!
Uw bericht
Stel ons al uw vragen ...
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Contact

Ons adres

Welenmosweg 1
7548 RT Boekelo
Open in Google maps
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram