Werkwijze zorgroute

Leerstijlen: KOLB

Om jongeren hun zelfvertrouwen te vergroten, inzicht te geven in eigen kunnen en bewust maken van oorzaak-gevolg, wordt gewerkt volgens de leerstijlen van Kolb. De leerstijl gaat uit van ervaringsgericht leren, oftewel jongere situaties te laten ervaren door te doen. De organisatie maakt gebruik van verschillende type activiteiten waarbij de activiteiten een hulpmiddel zijn om met het onderliggende gedrag aan de slag te gaan.

Ontwikkelingsdoelen

Er zijn persoonlijke ontwikkelingsdoelen waar de jongere mee werkt binnen groepsverband. Ontwikkeling van doelen is leidend voor de duur van de deelname. De gemiddelde duur is 1-2 jaar. Kijk voor voor veel voorkomende ontwikkelingsdoelen bij Doelgroep.

Zorgroute

Aanmelding

Bij het aanmelden vragen we eerst beknopte voorinformatie om een eerste inschatting te kunnen maken wat nodig is  aan begeleiding en/of er plaats is in een geschikte groep. Als er plaats is vindt er een intake gesprek plaats. Tijdens het intake gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt, een risico-inventarisatie opgesteld en de situatie bekeken. De ontwikkelingsdoelen stellen een resultaat vast waar je samen met begeleiding naar toe wilt werken.

 

Voor het begeleidingsmoment

Je ontvangt voor deelname aan een groepsmoment of individuele begeleiding een mail met informatie welke activiteit je gaat ondernemen en wat het doel hiervan is.

 

Tijdens begeleidingsmoment

Je kijkt in de activiteiten samen met begeleiding terug op jouw  handelen en/of je gedrag (reflectie). Doordat doelen van elke deelnemer verschillend kunnen zijn is de reflectie of feedback meestal persoonlijk, maar in sommige gevallen ook groepsgericht. Je neemt deel in een vaste groepssamenstelling, waardoor je elkaar leert kennen en vertrouwen. Hierdoor wordt het ook makkelijker om elkaar feedback te geven.

 

Na het begeleidingsmoment

Begeleiding maakt een rapportage over jouw deelname. Dit gebeurd aan de hand van de gestelde doelen. Wanneer er een evaluatie moment plaats vindt, geeft de rapportage een beeld van jouw ontwikkeling.

 

Evaluatiemomenten

Tijdens het traject vindt er ieder half jaar of jaar een evaluatie plaats, of waar nodig een extra moment. Het evaluatiemoment is in afstemming met je ouders, school of andere betrokken hulpverleners. Dit evaluatiemoment is om je ontwikkeling goed te volgen en om te kijken of je doel behaald is. Zo nodig wordt er een doel of aanpak bijgesteld.

Duur traject

Ontwikkeling van doelen zijn leidend voor de duur van deelname. De gemiddelde duur is 1-2 jaar. Daarmee is de inzet tijdig, en er niet op gericht jongeren onnodig lang te binden aan Outdoor Care.

Neem contact op

Welenmosweg 1
7548 RT Boekelo

053 2005055
info@outdoorcare.nl

Wilt u iemand direct aanmelden?

klik hier om direct aan te melden
Naam
Je volledige naam
Field is required!
Field is required!
E-mail
Jouw e-mailadres
Het ingevulde emailadres lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Het ingevulde emailadres lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Telefoonnummer
Jouw telefoon nummer
Het ingevulde telefoonnummer lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Het ingevulde telefoonnummer lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Onderwerp
Onderwerp
Field is required!
Field is required!
Uw bericht
Stel ons al uw vragen ...
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Contact

Ons adres

Welenmosweg 1
7548 RT Boekelo
Open in Google maps
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram