Cliëntenraad

Outdoor Care heeft een cliëntenraad. Deze raad is bereikbaar via: clientenraad@outdoorcare.nl

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De jongeren worden in de cliëntenraad vertegenwoordigd door een ouder/verzorger. Ze overlegt en denkt mee over de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden zorg. Zij is ook aanspreekpunt voor cliënten, hun familie of contactpersonen. Twee keer per jaar wordt er een gelegenheid tot ontmoetingen georganiseerd. Zo horen de leden van de cliëntenraad wat onder de mensen leeft én wat zij vinden van de geboden zorg.

 

De cliëntenraad is een zelfstandige groep. Samen met een vertegenwoordiger van Outdoor Care wordt er elk half jaar een moment gepland bij Outdoor Care om een overleg kunnen houden. De samenstelling van de huidige cliëntenraad is als volgt:

  • Mevr. J. Bruyn (voorzitter en secretaris)
  • Mevr. E. Wiemerink
  • Dhr. M. Meesters (vertegenwoordiger vanuit Outdoor Care)
  • Mevr. M. Meijerink (notulist)
  • Dhr. G.J. Meijerink
  • Mevr. B.J.H. Orriëns

Missie

In 2016 heeft de werkgroep ouderraad van Outdoor Care een missie vastgesteld. Deze geeft aan welke rol de cliëntenraad wil vervullen bij Outdoor Care. Onze missie is dat wij ons willen inzetten voor de belangen de jongeren van Outdoor Care. Dit willen we doen door advies te geven over zaken die de jongeren van belang zijn. De cliëntenraad wil daarnaast zaken die niet goed lopen met de eigenaar en leidinggevende Siemen Bruins kunnen bespreken. De cliëntenraad ziet erop toe dat Outdoor Care altijd in het belang van de jongeren handelt.

Visie

In de visie geven we aan wat de cliëntenraad wil bereiken. Het gaat hierbij vooral om drie zaken:

  • We willen dat iedere jongere een begeleidingsmoment heeft waarin hij of zij zich prettig bij voelt
  • We willen dat Outdoor Care over deskundig personeel beschikt. We verwachten betrokkenheid en goede zorg van de medewerkers van Outdoor Care.
  • We willen dat medewerkers rekening houden met de doelstellingen en bijzonderheden wat samen met ouders in het zorgplan is afgesproken.

Ouders hebben ervaringen bij de verschillende aspecten rondom de zorg van hun kind. De cliëntenraad kan meedenken over verschillende onderwerpen, zoals communicatie, informatie en begeleidingsvormen.

Wilt u zitting nemen in de cliënten(ouder)raad? Neem contact op met de voorzitter, via het mailadres van de cliëntenraad.

Neem contact op

Welenmosweg 1
7548 RT Boekelo

053 2005055
info@outdoorcare.nl

Wilt u iemand direct aanmelden?

klik hier om direct aan te melden
Naam
Je volledige naam
Field is required!
Field is required!
E-mail
Jouw e-mailadres
Het ingevulde emailadres lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Het ingevulde emailadres lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Telefoonnummer
Jouw telefoon nummer
Het ingevulde telefoonnummer lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Het ingevulde telefoonnummer lijkt niet geldig, corrigeer het svp of laat het veld leeg.
Onderwerp
Onderwerp
Field is required!
Field is required!
Uw bericht
Stel ons al uw vragen ...
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Contact

Ons adres

Welenmosweg 1
7548 RT Boekelo
Open in Google maps
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram